vlajka cz vlajka en
Totemy Světelné nápisy Panely Značení

Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně

Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně

Výstavba rozšíření terminálu mezinárodního letiště v Praze - Ruzyni probíhala v letech
1996 - 1997 pod vedením francouzské stavební firmy Bouygues ČR
a stavebního dozoru investora British Aerospace Consultancy Services.

Systém značení byl řešen jednotně pomocí světelných i nesvětelných
panelů a tabulek.Na základě zadávacích podkladů projektantské firmy
Scott Associates Inc. jsme vytvořili a také dodali vlastní systém značení.
Řešili jsme především rozmístění prvků a jejich logickou návaznost,grafickou
úpravu i velikosti. V průběhu měsíců 3-5/97 bylo dodáno cca 550 prvků,
ve druhé etapě 9-12/97 zbývajících cca 400 prvků.

web vytvořil ceskyserver.cz